I møte med Arendal havnestyre hadde Hilde Lepson en bønn

foto