Skolene ledes inn i kirkene. Elevene får ansvaret for «den kristne kultur»