Dette har politiet jobbet med i dag: Palletyveri, bilinnbrudd og råkjøring