Samlet inn søppel på dugnad – ble liggende i skogen i over to år