Må betale 100.000 i erstatning for voldtekt han ble frikjent for