Student-Anette skal hjelpe direktør-Anette til å bygge mer klimavennlige bruer