Sykehuset vet ikke hvilke ansatte som er vaksinert

foto