Helsekjøpsaken: Politimesteren vurderer egen habilitet