UD: – Ingen indikasjoner på at nordmenn har blitt rammet i Tunisia