Flere hundre samlet seg under smellene på Natvig

foto