Politidirektoratet oppretter gruppe for gamle saker