Politidirektoratet oppretter gruppe for gamle saker

foto