Lange køer på E18 etter kollisjon mellom MC og bil

foto