Frikjenner ledelsen ved trafikkstasjonen i internrapport

foto