Kommunen har hatt boplikt siden 1985. Nå skal den opp til debatt