Drakk seg til mot i stormen: Dro ut på havet med hull i baugen