Asylmottaket legges ned: – Skolen må si opp en lærer