Nøgne Ø-sjef: – Jeg har ingen aning om hvor store skadene vil bli