Kriti­serer helse­perso­nell etter at mor og datter ble funnet døde