Marine naturtyper tar opp like mye klimagasser som naturtyper på land. Områder i havet står overfor trusler som påvirker karbonlagringen, viser en ny rapport.

– I Norge tar skogen opp store mengder klimagasser fra atmosfæren og bidrar til karbonlagre på land. Marine naturtyper tar også opp og lagrer mye karbon. De er derfor viktige for livet i havet og for regulering av klimaet på kloden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Niva har, på vegne av Miljødirektoratet, laget to rapporter om karbonlagring i marine naturtyper i Norge. Rapportene gir blant annet kunnskap om hvilke områder og naturtyper som er viktige for langtidslagring av karbon, og om sårbarhet fra menneskelige inngrep.

Ifølge rapporten har tareskogene hatt en sterk tilbakegang. I Sør-Norge skyldes nedgangen hovedsakelig økt mengde næringssalter i kombinasjon med klimaendringer. Den største trusselen mot nordlige tarebestander er nedbeiting fra kråkeboller.