Direktørfestene: Undersøker om ordføreren gikk for langt

foto