Fikk alle mot seg under forslag om å redusere «kulturhusmillionen»

foto