Har brukt millionsum av budsjettet på å granske seg selv

foto