Vil bruke streikemillionene på elever som trenger ekstra undervisning