For 17 innvidde var ikke dette til å misforstå

foto