Avklaring om eksamen i grunnskolen og VGS kommer fredag