Har foretatt avhør etter Hove-hærverk: - Ønsker fortsatt tips