Hele skolen engasjert: Elevene med mange tiltak mot kjøring til skolen

foto