Vil bygge barn og unges klubbhus på Levermyr

foto