Utenriksdepartementet fraråder reiser til Estland – hele Danmark blir rødt

foto