Har satt av tre uker til korrupsjons-rettssak

foto