Tilbudene haglet inn etter tv-opptredenen, men The Voice-OMVR nektet seg selv å spille på festivaler

foto