Gamle ligger for døden uten familien rundt –begravelsesagenter forteller om tøffe begravelser