Både Birgit og Øystein ble smittet av korona. Øystein døde