Spilte for høy musikk – politiet påla huseier å dempe seg