Forsøkte fleksiferie, men få benyttet seg av ordningen