Rekordnedbøren har gitt seg, nå kommer det kraftig vind

foto