Sivilforsvaret kjemper mot vannmassene i Tvedestrand.