Sivilforsvaret kjemper mot vannmassene i Tvedestrand.

foto