Folkehøyskoleelever fra Telemark løp ut da jordskjelvet rammet