Truet datteren til politijurist – nå er mannen (53) dømt til fengsel i 24 dager

foto