Viktig med offentlig turvei: – Tvangssalg blir siste utvei

foto