I kortholderen skjules en kniv: Politiet er bekymret over våpenimport