Dropper alle kutt – freder kjøkkenet og bygdeboka

foto