– Straffer dem som allerede har tatt de riktige grepene