Fanger slippes fri på grunn av plassmangel i fengselet