Ber Arendal ta imot 275 flyktninger. Kommunen vil si nei.