Klinikkdirektøren verken bekrefter eller avkrefter om koronatester