Selskaper bøtelegges for reklame som sprer koronafrykt