Dynamitt-beslagene: – Ligger an til strenge straffer