Ber Stortinget sørge for at fylkeskommunene blir lagt ned