Har lenge hatt utfordring med ungdomsmiljø på kjøpesenteret